Registracija u eturist.hr

Registracijom potvrđujete da se slažete i prihvaćate Uvjete poslovanja.

NAPOMENA: Klikom na gumb "Registracija" u vaš inbox će biti poslan verifikacijski link. Potrebno je kliknuti na njega kako bi aktivirali svoj korisnički račun. Ovisno o email klijentu u kojem otvarate email poruku, link može biti prikazan u više redova ili može izgubiti funkciju linka i biti prikazan kao tekst. U tom slučaju ga kopirajte direktno u browser address bar. Ako u roku od 10 minuta niste primili email poruku sa verifikacijskim linkom obavezno provjerite SPAM inbox.